CLIENŢI                     

  • Persoane juridice române şi străine grupate astfel:
  • întreprinderi mari
  • întreprinderi mici şi mijlocii
  • microîntreprinderi
  • societăţi non-profit
  • asociaţii, fundaţii
  • societăţi de interes public
  • Zona Galaţi – Brăila – Bucureşti

 

  • Principalele domenii de activitate ale clienţilor noştri: producţie, construcţii-montaj, agricultură, turism, prestări servicii, comerţ, activităţi ale instituţiilor financiare nebancare, servicii de investiţii financiare, etc.